(รหัสสินค้า : 046021) ใบพัดตู้แช่ JOHNSON ขนาด 9 นิ้ว (แบบ พลาสติก)

(รหัสสินค้า : 046021) ใบพัดตู้แช่ JOHNSON ขนาด 9 นิ้ว (แบบ พลาสติก)

45 บาท

(KSPN-046-05-101) (05-ใบพัดตู้แช่ JOHNSON)
แบบดูดลมเข้า
แบบ พลาสติกแข็ง 5 ใบพัด
(ขนาด 230 mm  เอียง 31 องศา)

45 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-046-05-101) (05-ใบพัดตู้แช่ JOHNSON)
แบบดูดลมเข้า
แบบ พลาสติกแข็ง 5 ใบพัด
(ขนาด 230 mm  เอียง 31 องศา)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ