(ยกเลิก – แทนด้วย 103T1-027) ใบพัด คอนเดนซิ่ง TRANE

(ยกเลิก – แทนด้วย 103T1-027) ใบพัด คอนเดนซิ่ง TRANE

1,715 บาท

(KSPN-103-T1-226) (T1-TRANE)
รุ่น TTA150RD0GQB
P/N : 026-1855

1,715 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-226) (T1-TRANE)
รุ่น TTA150RD0GQB
P/N : 026-1855

KSPN