ใบพัด แฟนคอยล์ PANASONIC

ใบพัด แฟนคอยล์ PANASONIC

2,030 บาท

(KSPN-103-P1-184) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-T43KB4H5
P/N : CWH03K1023

2,030 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-P1-184) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-T43KB4H5
P/N : CWH03K1023
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ