(รหัสสินค้า : 014086) ไขควงปากแฉก แบบกันไฟฟ้า STANLEY

(รหัสสินค้า : 014086) ไขควงปากแฉก แบบกันไฟฟ้า STANLEY

435 บาท

(KSPN-014-21-103)(21-ไขควง)
ขนาด 200 mm (8 นิ้ว)

Placeholder

435 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-21-103)(21-ไขควง)
ขนาด 200 mm (8 นิ้ว)

KSPN

KSPN-014-21-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

STANLEY

รุ่น

หน่วย

อัน