(รหัสสินค้า : 024051) ไซด์กลาส (Sight Glass) EMERSON ขนาด 1 นิ้ว1 หุน

(รหัสสินค้า : 024051) ไซด์กลาส (Sight Glass) EMERSON ขนาด 1 นิ้ว1 หุน

760 บาท

(KSPN-024-02-162) (02-EMERSON)
Model : HMI-1TT9
ขนาด 1นิ้ว1 หุน (1-1/8) (ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
แบบเชื่อม (ปลายท่อทองแดง)

760 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-02-162) (02-EMERSON)
Model : HMI-1TT9
ขนาด 1นิ้ว1 หุน (1-1/8) (ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
แบบเชื่อม (ปลายท่อทองแดง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน