(รหัสสินค้า : 024015) ไซด์กลาส (Sight Glass) EMERSON ขนาด 2 หุน

(รหัสสินค้า : 024015) ไซด์กลาส (Sight Glass) EMERSON ขนาด 2 หุน

365 บาท

(KSPN-024-02-111) (02-EMERSON)
Model : AMI-ISS2
ขนาด 2 หุน (1/4) (ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
แบบเชื่อม (ปลายท่อทองเหลือง)

365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-02-102) (02-EMERSON)
Model : AMI-ISS2
ขนาด 2 หุน (1/4) (ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
แบบเชื่อม (ปลายท่อทองเหลือง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว