(รหัสสินค้า : 024048) ไซด์กลาส (Sight Glass) EMERSON ขนาด 5 หุน

(รหัสสินค้า : 024048) ไซด์กลาส (Sight Glass) EMERSON ขนาด 5 หุน

435 บาท

(KSPN-024-02-133) (02-EMERSON)
Model : HMI-1TT5
ขนาด 5 หุน (5/8) (ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
แบบเชื่อม (ปลายท่อทองแดง)

435 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-02-133) (02-EMERSON)
Model : HMI-1TT5
ขนาด 5 หุน (5/8) (ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
แบบเชื่อม (ปลายท่อทองแดง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน