(รหัสสินค้า : 024067) ไซด์กลาส (Sight Glass) FREZZER ขนาด 2 หุน

(รหัสสินค้า : 024067) ไซด์กลาส (Sight Glass) FREZZER ขนาด 2 หุน

196 บาท

(KSPN-024-08-101) (08-FREZZER)
ขนาด 2 หุน (1/4) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

Placeholder

196 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-08-101) (08-FREZZER)
ขนาด 2 หุน (1/4) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน