(รหัสสินค้า : 024035) ไซด์กลาส (Sight Glass) KORF ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน

(รหัสสินค้า : 024035) ไซด์กลาส (Sight Glass) KORF ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน

535 บาท

(KSPN-024-04-112) (04-KORF)
Model : HMS 18 SE
ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

535 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-04-112) (04-KORF)
Model : HMS 18 SE
ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว