(รหัสสินค้า : 024029) ไซด์กลาส (Sight Glass) KORF ขนาด 2 หุน

(รหัสสินค้า : 024029) ไซด์กลาส (Sight Glass) KORF ขนาด 2 หุน

165 บาท

(KSPN-024-04-102) (04-KORF)
Model : HMS 04 SE
ขนาด 2 หุน (1/4) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

165 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-04-102) (04-KORF)
Model : HMS 04 SE
ขนาด 2 หุน (1/4) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว