(รหัสสินค้า : 024030) ไซด์กลาส (Sight Glass) KORF ขนาด 3 หุน

(รหัสสินค้า : 024030) ไซด์กลาส (Sight Glass) KORF ขนาด 3 หุน

215 บาท

(KSPN-024-04-104) (04-KORF)
Model : HMS 06 SE
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

215 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-04-104) (04-KORF)
Model : HMS 06 SE
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว