(รหัสสินค้า : 024063) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 3 หุน

(รหัสสินค้า : 024063) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 3 หุน

385 บาท

(KSPN-024-05-103) (05-SANHUA)
Model : SYJ10L11
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบแฟร์
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า AMI-1MM3)

385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-05-103) (05-SANHUA)
Model : SYJ10L11
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบแฟร์
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า AMI-1MM3)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน