(รหัสสินค้า : 024057) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 3 หุน

(รหัสสินค้า : 024057) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 3 หุน

295 บาท

(KSPN-024-05-104) (05-SANHUA)
Model : SYJ10H11
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า HMI-1TT3)

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-05-104) (05-SANHUA)
Model : SYJ10H11
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า HMI-1TT3)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน