(รหัสสินค้า : 024059) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 5 หุน

(รหัสสินค้า : 024059) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 5 หุน

410 บาท

(KSPN-024-05-108) (05-SANHUA)
Model : SYJ16H11
ขนาด 5 หุน (5/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า HMI-1TT5)

410 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-05-108) (05-SANHUA)
Model : SYJ16H11
ขนาด 5 หุน (5/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า HMI-1TT5)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน