(รหัสสินค้า : 024066) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 6 หุน

(รหัสสินค้า : 024066) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 6 หุน

560 บาท

(KSPN-024-05-109) (05-SANHUA)
Model : SYJ19L11
ขนาด 6 หุน (3/4) แบบแฟร์
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า AMI-1MM6)

560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-05-109) (05-SANHUA)
Model : SYJ19L11
ขนาด 6 หุน (3/4) แบบแฟร์
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า AMI-1MM6)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน