(รหัสสินค้า : 024060) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 6 หุน

(รหัสสินค้า : 024060) ไซด์กลาส (Sight Glass) SANHUA ขนาด 6 หุน

450 บาท

(KSPN-024-05-110) (05-SANHUA)
Model : SYJ19H11
ขนาด 6 หุน (3/4) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า HMI-1TT6)

450 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-05-110) (05-SANHUA)
Model : SYJ19H11
ขนาด 6 หุน (3/4) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์) (เทียบเท่า HMI-1TT6)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน