ไดเออร์ทางกลับ EMERSON ขนาด 5 หุน (5/8 )

ไดเออร์ทางกลับ EMERSON ขนาด 5 หุน (5/8 )

1,095 บาท

(KSPN-31-01)
Model : ASF-35S5-VV
แบบเชื่อม (5/8 ODF)
(SUCTION LINE FILTER DRIER)

Placeholder

1,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-31-01)
Model : ASF-35S5-VV
แบบเชื่อม (5/8 ODF)
(SUCTION LINE FILTER DRIER)

KSPN