ไดเออร์เชลล์ DANFOSS ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ DANFOSS ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

3,565 บาท

(KSPN-41-99)
Model : DCR0487S (7/8 ODF)
Code : 023U7251
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

Placeholder

3,565 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-41-99)
Model : DCR0487S (7/8 ODF)
Code : 023U7251
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

KSPN