ไดเออร์เชลล์ EMERSON ขนาด 1-3/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ EMERSON ขนาด 1-3/8 แบบเชื่อม

4,115 บาท

(KSPN-41-99)
Model : STAS-4811 SV (1-3/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 81 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

Placeholder

4,115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-41-99)
Model : STAS-4811 SV (1-3/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 81 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

KSPN