ไดเออร์เชลล์ EMERSON ขนาด 2-1/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ EMERSON ขนาด 2-1/8 แบบเชื่อม

6,280 บาท

(KSPN-41-13)
Model : STAS-19217T (2-1/8 ODF)
สำหรับ 4 CORE (4×48) ขนาด 115 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

Placeholder

6,280 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-41-13)
Model : STAS-19217T (2-1/8 ODF)
สำหรับ 4 CORE (4×48) ขนาด 115 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

KSPN