ไดเออร์เชลล์ EMERSON ขนาด 2-1/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ EMERSON ขนาด 2-1/8 แบบเชื่อม

5,060 บาท

(KSPN-41-22)
Model : STAS-4817-S (2-1/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 47 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

Placeholder

5,060 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-41-22)
Model : STAS-4817-S (2-1/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 47 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

KSPN