(รหัสสินค้า : 026052) ไดเออร์เชลล์ EMERSON ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

(รหัสสินค้า : 026052) ไดเออร์เชลล์ EMERSON ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

3,910 บาท

(KSPN-026-21-111) (21-ไดเออร์ เชลล์)
Model : STAS-487T (7/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 38 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

3,910 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-21-111) (21-ไดเออร์ เชลล์)
Model : STAS-487T (7/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 38 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว