ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-1/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-1/8 แบบเชื่อม

2,235 บาท

(KSPN-42-22)
Model : HTG-A96090-901
(Emerson Model : STAS-969T) (1-1/8 ODF)
สำหรับ 2 CORE (2×48) ขนาด 63 ตัน (R-22)

Placeholder

2,235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-22)
Model : HTG-A96090-901
(Emerson Model : STAS-969T) (1-1/8 ODF)
สำหรับ 2 CORE (2×48) ขนาด 63 ตัน (R-22)

KSPN