ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-1/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-1/8 แบบเชื่อม

2,195 บาท

(KSPN-42-03)
Model : HTG-A48090-901
(Emerson Model : STAS-489T) (1-1/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 53 ตัน (R-22)

Placeholder

2,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-03)
Model : HTG-A48090-901
(Emerson Model : STAS-489T) (1-1/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 53 ตัน (R-22)

KSPN