ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-3/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-3/8 แบบเชื่อม

2,545 บาท

(KSPN-42-23)
Model : HTG-A96110-901
(Emerson Model : STAS-9611T) (1-3/8 ODF)
สำหรับ 2 CORE (2×48) ขนาด 79 ตัน (R-22)

Placeholder

2,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-23)
Model : HTG-A96110-901
(Emerson Model : STAS-9611T) (1-3/8 ODF)
สำหรับ 2 CORE (2×48) ขนาด 79 ตัน (R-22)

KSPN