ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-3/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-3/8 แบบเชื่อม

3,065 บาท

(KSPN-42-31)
Model : HTG-B92110-901
(Emerson Model : STAS-19211T) (1-3/8 ODF)
สำหรับ 4 CORE (4×48) ขนาด 94 ตัน (R-22)

Placeholder

3,065 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-31)
Model : HTG-B92110-901
(Emerson Model : STAS-19211T) (1-3/8 ODF)
สำหรับ 4 CORE (4×48) ขนาด 94 ตัน (R-22)

KSPN