ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-5/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-5/8 แบบเชื่อม

2,275 บาท

(KSPN-42-24)
Model : HTG-A96130-901
(Emerson Model : STAS-9613T) (1-5/8 ODF)
สำหรับ 2 CORE (2×48) ขนาด 85 ตัน (R-22)

Placeholder

2,275 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-24)
Model : HTG-A96130-901
(Emerson Model : STAS-9613T) (1-5/8 ODF)
สำหรับ 2 CORE (2×48) ขนาด 85 ตัน (R-22)

KSPN