ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-5/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-5/8 แบบเชื่อม

3,035 บาท

(KSPN-42-27)
Model : HTG-B44130-901
(Emerson Model : STAS-14413T) (1-5/8 ODF)
สำหรับ 3 CORE (3×48) ขนาด 97 ตัน (R-22)

Placeholder

3,035 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-27)
Model : HTG-B44130-901
(Emerson Model : STAS-14413T) (1-5/8 ODF)
สำหรับ 3 CORE (3×48) ขนาด 97 ตัน (R-22)

KSPN