ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-5/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 1-5/8 แบบเชื่อม

3,355 บาท

(KSPN-42-32)
Model : HTG-B92130-901
(Emerson Model : STAS-19213T) (1-5/8 ODF)
สำหรับ 4 CORE (4×48) ขนาด 103 ตัน (R-22)

Placeholder

3,355 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-32)
Model : HTG-B92130-901
(Emerson Model : STAS-19213T) (1-5/8 ODF)
สำหรับ 4 CORE (4×48) ขนาด 103 ตัน (R-22)

KSPN