(รหัสสินค้า : 026101) ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 2-1/8 แบบเชื่อม

(รหัสสินค้า : 026101) ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 2-1/8 แบบเชื่อม

3,375 บาท

(KSPN-026-21-253) (21-ไดเออร์ เชลล์)
Model : HTG-B44170-901
(Emerson Model : STAS-14417T) (2-1/8 ODF)
สำหรับ 3 CORE (3×48) ขนาด 112 ตัน (R-22)

3,375 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-21-253) (21-ไดเออร์ เชลล์)
Model : HTG-B44170-901
(Emerson Model : STAS-14417T) (2-1/8 ODF)
สำหรับ 3 CORE (3×48) ขนาด 112 ตัน (R-22)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน