ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 2-1/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 2-1/8 แบบเชื่อม

3,635 บาท

(KSPN-42-33)
Model : HTG-B92170-901
(Emerson Model : STAS-19217T) (2-1/8 ODF)
สำหรับ 4 CORE (4×48) ขนาด 115 ตัน (R-22)

Placeholder

3,635 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-33)
Model : HTG-B92170-901
(Emerson Model : STAS-19217T) (2-1/8 ODF)
สำหรับ 4 CORE (4×48) ขนาด 115 ตัน (R-22)

KSPN