ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 5/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 5/8 แบบเชื่อม

2,045 บาท

(KSPN-42-01)
Model : HTG-A48050-901
(Emerson Model : STAS-485T) (5/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 20 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

Placeholder

2,045 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-01)
Model : HTG-A48050-901
(Emerson Model : STAS-485T) (5/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 20 ตัน (R-22)
(FILTER DRIER-SHELL) (ไม่รวมไส้กรองไดเออร์)

KSPN