ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

2,385 บาท

(KSPN-42-21)
Model : HTG-A96070-901
(Emerson Model : STAS-967T) (7/8 ODF)
สำหรับ 2 CORE (2×48) ขนาด 41 ตัน (R-22)

Placeholder

2,385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-21)
Model : HTG-A96070-901
(Emerson Model : STAS-967T) (7/8 ODF)
สำหรับ 2 CORE (2×48) ขนาด 41 ตัน (R-22)

KSPN