ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์เชลล์ SANHUA ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

2,125 บาท

(KSPN-42-02)
Model : HTG-A48070-901
(Emerson Model : STAS-487T) (7/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 38 ตัน (R-22)

Placeholder

2,125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-42-02)
Model : HTG-A48070-901
(Emerson Model : STAS-487T) (7/8 ODF)
สำหรับ 1 CORE (1×48) ขนาด 38 ตัน (R-22)

KSPN