(รหัสสินค้า : 026034) ไดเออร์ ตู้เย็น KNP แบบ 30 g (1/4)

(รหัสสินค้า : 026034) ไดเออร์ ตู้เย็น KNP แบบ 30 g (1/4)

72 บาท

(KSPN-026-11-106) (11-ไดเออร์ ตู้เย็น)
แบบเชื่อม
ขนาด 1/4 x 1/4 (เข้า 2 หุน ออก 2 หุน)

72 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-11-106) (11-ไดเออร์ ตู้เย็น)
แบบเชื่อม
ขนาด 1/4 x 1/4 (เข้า 2 หุน ออก 2 หุน)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว