(รหัสสินค้า : 026016) ไดเออร์ ตู้เย็น KNP (SUPER เชื่อม 1/4 X 1/8

(รหัสสินค้า : 026016) ไดเออร์ ตู้เย็น KNP (SUPER เชื่อม 1/4 X 1/8

85 บาท

(KSPN-026-11-105) (11-ไดเออร์ ตู้เย็น)
แบบเชื่อม กล่องสีเหลือง
เข้า 2 หุน ออก 1 หุน (1/4 x 1/8)
ยาว 13 cm

85 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-11-105) (11-ไดเออร์ ตู้เย็น)
แบบเชื่อม กล่องสีเหลือง
เข้า 2 หุน ออก 1 หุน (1/4 x 1/8)
ยาว 13 cm
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว