(รหัสสินค้า : 026025) ไดเออร์ ตู้เย็น KNP (ไดเออร์ SUPER ทองแดง)

(รหัสสินค้า : 026025) ไดเออร์ ตู้เย็น KNP (ไดเออร์ SUPER ทองแดง)

95 บาท

(KSPN-026-11-103) (11-ไดเออร์ ตู้เย็น)
แบบแฟร์ กล่องสีส้ม
เข้า 2 หุน ออก 2 หุน (1/4 x 1/4)
ยาว 16 cm

95 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-11-103) (11-ไดเออร์ ตู้เย็น)
แบบแฟร์ กล่องสีส้ม
เข้า 2 หุน ออก 2 หุน (1/4 x 1/4)
ยาว 16 cm

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว