(รหัสสินค้า : 026013) ไดเออร์ ตู้เย็น KNP (ไดเออร์ SUPER เล็ก)

(รหัสสินค้า : 026013) ไดเออร์ ตู้เย็น KNP (ไดเออร์ SUPER เล็ก)

85 บาท

(KSPN-026-11-101) (11-ไดเออร์ ตู้เย็น)
แบบแฟร์ กล่องสีเหลือง
เข้า 2 หุน ออก 2 หุน (1/4 x 1/4)
ยาว 13.65 cm

85 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-11-101) (11-ไดเออร์ ตู้เย็น)
แบบแฟร์ กล่องสีเหลือง
เข้า 2 หุน ออก 2 หุน (1/4 x 1/4)
ยาว 13.65 cm
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

หน่วย

ตัว

รุ่น