(รหัสสินค้า : 026158) ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 1-1/8 แบบเชื่อม

(รหัสสินค้า : 026158) ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 1-1/8 แบบเชื่อม

2,207 บาท

(KSPN-026-01-450) (01-ไดเออร์ แอร์)
Code : 023Z5118
รุ่น DML 759S (ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

2,207 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-01-450) (01-ไดเออร์ แอร์)
Code : 023Z5118
รุ่น DML 759S (ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก