ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 1/2 แบบเชื่อม

ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 1/2 แบบเชื่อม

435 บาท

(KSPN-08-23)
รุ่น DML 164 S (ขนาด 4 หุน)
P/N : 023Z5067
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 ,R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

Placeholder

435 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-08-23)
รุ่น DML 164 S (ขนาด 4 หุน)
P/N : 023Z5067
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 ,R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

KSPN