(รหัสสินค้า : 026127) ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 1/2 แบบเแฟร์

(รหัสสินค้า : 026127) ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 1/2 แบบเแฟร์

493 บาท

(KSPN-026-01-414) (01-ไดเออร์ แอร์)
Code : 023Z0050
รุ่น DML 304 (ขนาด 4 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

493 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-01-414) (01-ไดเออร์ แอร์)
Code : 023Z0050
รุ่น DML 304 (ขนาด 4 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก