(รหัสสินค้า : 026139) ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 3/8 แบบเชื่อม

(รหัสสินค้า : 026139) ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 3/8 แบบเชื่อม

240 บาท

(KSPN-026-01-429) (01-ไดเออร์ แอร์)
Code : 023Z5058
รุ่น DML 083S (ขนาด 3 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

240 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-01-429) (01-ไดเออร์ แอร์)
Code : 023Z5058
รุ่น DML 083S (ขนาด 3 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก