ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 3/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 3/8 แบบเชื่อม

378 บาท

(KSPN-08-02)
Code : 023Z5054
รุ่น DML 053 S (ขนาด 3 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 ,R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

Placeholder

378 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-08-02)
Code : 023Z5054
รุ่น DML 053 S (ขนาด 3 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 ,R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

KSPN