ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 3/8 แบบแฟร์

ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 3/8 แบบแฟร์

362 บาท

(KSPN-08-03)
Code : 023Z5040
รุ่น DML 083 (ขนาด 3 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

Placeholder

362 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-08-03)
Code : 023Z5040
รุ่น DML 083 (ขนาด 3 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

KSPN