ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 5/8 แบบเชื่อม

ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 5/8 แบบเชื่อม

795 บาท

(KSPN-99)
Code : 023Z0069
รุ่น DML 305 S (ขนาด 5 หุน)
R-22 ,R-134 ,R-404

Placeholder

795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-99)
Code : 023Z0069
รุ่น DML 305 S (ขนาด 5 หุน)
R-22 ,R-134 ,R-404

KSPN