ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 5/8 แบบแฟร์

ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 5/8 แบบแฟร์

899 บาท

(KSPN-08-31)
Code : 023Z0014
รุ่น DCL 305 (ขนาด 5 หุน)
สำหรับน้ำยา R-12 ,R-22 ,R-502 (DCL)(รุ่นเก่า)

Placeholder

899 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-08-31)
Code : 023Z0014
รุ่น DCL 305 (ขนาด 5 หุน)
สำหรับน้ำยา R-12 ,R-22 ,R-502 (DCL)(รุ่นเก่า)

KSPN