(รหัสสินค้า : 026157) ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

(รหัสสินค้า : 026157) ไดเออร์ DANFOSS ขนาด 7/8 แบบเชื่อม

2,207 บาท

(KSPN-026-01-449) (01-ไดเออร์ แอร์)
Code : 023Z0117
รุ่น DML 757S (ขนาด 7 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

2,207 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-026-01-449) (01-ไดเออร์ แอร์)
Code : 023Z0117
รุ่น DML 757S (ขนาด 7 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 R-404 (DML)(รุ่นใหม่)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก