(รหัสสินค้า : 060014) ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบกลม)

(รหัสสินค้า : 060014) ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบกลม)

110 บาท

(KSPN-060-01-106) (01-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบกลม)
สำหรับตู้เย็น HITACHI
(สายไฟส้ม-ดำ)
(#9) ไบเมนทอล HITACHI ตัวกลม ส้มดำ

110 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-01-106) (01-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบกลม)
สำหรับตู้เย็น HITACHI
(สายไฟส้ม-ดำ)
(#9) ไบเมนทอล HITACHI ตัวกลม ส้มดำ

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน