ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบกลม)

ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบกลม)

110 บาท

(KSPN-060-01-105) (01-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบกลม)
สำหรับตู้เย็น SHARP
(สายไฟชมพู-ฟ้า)
(#7) ไบเมนทอล SHARP ชมพูฟ้า

110 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-01-105) (01-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบกลม)
สำหรับตู้เย็น SHARP
(สายไฟชมพู-ฟ้า)
(#7) ไบเมนทอล SHARP ชมพูฟ้า

KSPN

หน่วย

อัน