ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบกลม)

ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบกลม)

90 บาท

(KSPN-060-01-102) (01-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบกลม)
สำหรับตู้เย็น PANASONIC
(สายไฟเทา-น้ำตาล)
(#3) ไบเมนทอล พานา 13C น้ำตาลเทา

90 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-01-102) (01-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบกลม)
สำหรับตู้เย็น PANASONIC
(สายไฟเทา-น้ำตาล)
(#3) ไบเมนทอล พานา 13C น้ำตาลเทา

KSPN

หน่วย

อัน